iq digital agency

Hakkımızda

Birliğimiz "4631 Sayılı Hayvan Islah Kanunu" ve bu kanuna ilişkin "Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" esas alınarak 15.10.1997 tarihinde kurularak faaliyetlerine başlamıştır.

Süt sığırcılığında öncelikli amaç; süt üretmek olarak görünsede, üretimin artırılarak devam ettirilebilmesi için nitelikli damızlık sığır yetiştirmek zorunludur. Islah çalışmalarının yürültülebilmesinin ön koşulu ise kayıt tutmaktır. Bu nedenle Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri e-Islah veri tabanında soy kütüğü ve verim kayıtlarını tutmaktadırlar.

Birliğimizin amacı üyeler ile koodinasyonu sağlıyarak üstün verimli hayvanlar yetiştirilmesi için; gerekli yerli ırkların genetik potansiyellerinin geliştirilmesi, verimlerinin arttırılması, bunların soy kütüğü ve ön soy kütüğü kayıtlarının tutulması, üyelerin eğitimlerinin sağlanması, ihtiyaçlarının temin ve tedariki gibi hususlar ile Merkez Birliği'nin planlayacağı her türlü hayvan ıslahı çalışmalarını yapmak amacıyla hizmet vermektir.

Islah Hedefimiz;

Türk sığır yetiştiriciliğinde Holstein ırkında laktasyonda %3,7 yağlı, 7.000 lt süt verebilen, uzun ömürlü (en az 3 laktasyon), ergin yaşta 650 kg canlı ağırlığa ve 145 cm sağrı yüksekliğine ulaşan, sağla yapılı ve sağlıklı ayak ve tırtak yapısı uygun, sağıma el verişli meme yapısı olan ve kolay sağılabilen genotip elede ederek, sürüde yaygınlaştırmak ve sonraki kuşaklara aktarılmasıdır.

Çalışma Konuları;

- Soy kütüğü projesi

- Ön soy kütüğü projesi

- Döl kontrolü projesi

- Sperma satışları

- Sağım ve hijyen ürünleri satışları

- Küpeleme çalışmaları

- Yem bitki tohumları satışları

- Eğitim ve danışmanlık hizmetleri

- Silaj yapma ve temini çalışmaları

- Üyelerin üretmiş oldukları sütleri soğuk zincirde toplanıp pazara sunulması çalışmaları

Birliğin Genel Durumu;

Birliğimizde soy kütüğünde 2.450 işletmede 29.500 baş anaç sığır olmak üzere 64.100 baş hayvan kayıtlıdır. Ön soy kütüğünde ise 10.375 işletmede 21.300 baş anaç sığır olmak üzere toplam 40.250 baş hayvan kayıtlıdır.

Birliğimizde ıslah çalışmalarını yürütmek için 5 Ziraat Mühendisi, 3 Veteriner Hekim, 3 Veteriner Sağlık Teknisyeni ve 1 Veteriner Teknikeri olmak üzere toplam 47 personel mevcut olup,sahada 30 araç ile hizmet verilmektedir.